Openerfdag cohousing Zwarte Arend © Jesse Willems

Onze waarden

Wij staan voor … SAMEN

We willen samen zorgen: voor elkaar, voor de groep, voor het domein, voor de buurt.

We willen delen: onze talenten, onze ervaring, sommige ruimtes, sommige spullen.

We willen van elkaar leren.

We willen mekaar versterken in gezamenlijke projecten.

We streven naar een gezonde balans tussen wat persoonlijk en wat gemeenschappelijk is: in het ruimtelijk ontwerp, in het engagement ten aanzien van het project en in het samenleven.

We achten ieder persoon gelijkwaardig, met een gelijke stem in het beslissingsproces. We houden rekening met ieders financiële draagkracht en zoeken creatieve manieren en oplossingen om gemeenschappelijke kosten te dekken.

Welzijn, gelijkwaardigheid, solidariteit en teamplay zijn centrale begrippen in ons project.

Wij staan voor … ENGAGEMENT

ten aanzien van het project

We gaan op zoek naar manieren die toelaten dat ieder, op zijn manier en binnen zijn mogelijkheden, een bijdrage kan leveren en kan groeien in gedeelde verantwoordelijkheid. Ieder draagt bij aan de ontwikkeling van het project en het samenleven. We bekijken hoe we elkaar hierin kunnen helpen en gaan op zoek naar creatieve oplossingen om uitdagingen tot een goed einde te brengen. Elk initiatief telt.

We pakken problemen op een constructieve manier aan, door te luisteren naar elkaars meningen en ideeën. We streven naar consensus in besluitvorming. Indien geen consensus bereikt kan worden, maken we ruimte voor extra bedenktijd, gaan we op zoek naar een compromis of beslissen we, in laatste instantie, via stemming.

We hebben speciale aandacht voor het groepsproces.

ten aanzien van de bredere samenleving

We zoeken naar manieren om het project in te bedden in de buurt en een sociaal engagement hierin op te nemen.

We willen onze ervaringen met cohousing delen.

Wij staan voor … ECOLOGIE

We streven naar ecologische duurzaamheid in het ontwerp en het bouwproces. Dat doen we door het bouwen van BEN-woningen. BEN staat voor ‘bijna energieneutraal’. De woningen worden op een bio-ecologische manier gebouwd: water- en energiebesparend en met zo weinig mogelijk petrochemische of schadelijke materialen.

We werken maximaal met hernieuwbare of teelbare bouwmaterialen. Regenwater wordt opgevangen en waar mogelijk gebruikt om het drinkwaterverbruik zo laag mogelijk te houden. De energie, nodig voor verwarming en warm water, wordt geleverd door warmtepompen.

We willen het domein in ere herstellen en bouwen aan een site met respect voor natuur, dier en mens. In het ontwerp voor de tuinaanleg hebben we maximaal aandacht voor biodiversiteit.

We beperken onze ecologische voetafdruk door onder andere spullen en auto’s te delen. In de privésfeer kiest ieder gezin, naar eigen vermogen, hoe hij dit begrip invult.

Concreet

We creëren een plek waar niet één maar acht gezinnen samen kunnen wonen, werken, spelen en leven.

We herstellen de hoeve in ere, met respect voor de bouwhistorische waarde en met een focus op duurzaamheid.

We herstellen het domein rond de hoeve en haar natuurlijke, beschermde omgeving in ere, met aandacht voor biodiversiteit. We houden daarbij rekening met en werken mee aan het geïntegreerd beheerplan van Regionaal Landschap De Voorkempen.

We nemen een engagement op ten aanzien van de buurt.

We delen onze kennis omtrent cohousing, anders gaan wonen en ecologie.

  1. Pingback: Dit zijn wij – Cohousing Zwarte Arend

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *